• GO_reportage_Corine Zijerveld Fotografie(c)2021_CZF0879
    Altijd snel
    geholpen!

Over GO! Fysiotherapie

Bij GO! Fysiotherapie staat de patiënt centraal: met uw wensen, onze expertise en de meest recente behandelmethodes gaan wij samen met u aan de slag om uw klachten te verhelpen. Met onze actuele kennis gebaseerd op de nieuwste theorieën en onderzoeken kunnen wij, Tessa van der Meer en Lisa Ruigrok, samen met de ervaring van  Jeroen Boomsma (Fysiotherapeut/Handtherapeut), Kim de Munk (Fysiotherapeut), Eva van Rooden (Fysiotherapeut) en Dennis Moors (Manueeltherapeut) u als patiënt zo goed mogelijk behandelen.

 

Kwaliteit

Bij GO! Fysiotherapie hechten wij veel waarde aan de kwaliteit van de behandelingen, het handelen volgens de recentste literatuur en het navolgen van de wet- en regelgeving. De fysiotherapeuten en manueeltherapeut die werkzaam zijn bij GO! Fysiotherapie staan ingeschreven in het centraal kwaliteitsregister. Iedere therapeut neemt deel aan de vakinhoudelijke nascholing waarmee de kwaliteit van het therapeutisch handelen van de fysiotherapeut en de gespecialiseerde fysiotherapeut toeneemt. Naast de vakinhoudelijke scholing worden de therapeuten gestimuleerd deel te nemen aan de kwaliteit scholing. Deze kwaliteit scholing heeft betrekking op alle activiteiten die voor de therapeuten van toepassing zijn. Hierbij moet u denken aan het deelnemen aan een kennisnetwerk, het schrijven van vakinhoudelijke publicaties of het uitvoeren van een onderzoek.

Klachten

Wij doen er alles aan om de behandeling en het contact zo prettig mogelijk voor u te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft over de behandeling van uw therapeut. Het is goed om uw klacht kenbaar te maken aan ons, wij luisteren naar uw verhaal en zoeken naar een passende oplossing. Mochten we er met elkaar niet uitkomen is onze klachtenregeling geregeld via onze beroepsgroep het KNGF. Meer informatie vindt u op deze website: defysiotherapeut.com

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hanteren de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Onze privacy policy vindt u in de onderstaande link.
Privacy Policy 2018