• GO_reportage_Corine Zijerveld Fotografie(c)2021_CZF0879
    Altijd snel
    geholpen!

COVID-19 Revalidatie

Bent u aan het herstellen van het corona virus? GO! Fysiotherapie heeft samen met Ergotherapie Bollenstreek en Diëtistenpraktijk EetVitaal de krachten gebundeld voor een COVID-19 revalidatie traject. Heeft u na het doormaken van het corona virus problemen zoals vermoeidheid, verminderd inspanningsvermogen of andere klachten die u hinderen bij het hervatten van uw dagelijkse activiteiten? Dan is deze corona revalidatie in Lisse wellicht wat voor u!

Wanneer kunt u bij ons terecht?

Wanneer u problemen heeft uw dagelijkse leven weer op te pakken na het doormaken van COVID-19, kunt u voor een intake bij ons terecht. Met onze multidisciplinaire aanpak helpen wij u op verschillende vlakken van uw herstel.

Fysiotherapie

Herkent u problemen bij fysieke handelingen in het dagelijkse leven, kracht en balans, het uithoudingsvermogen en/of ontspanning? De fysiotherapeut helpt u met gedoseerd belasten en het bevorderen van het fysiek functioneren ten gunste van uw sociaal en maatschappelijk functioneren.

Ergotherapie

Ervaart u klachten van vermoeidheid, moeite met concentreren, minder goed kunnen onthouden en beperkingen op activiteiten niveau? Een ergotherapeut kan u hierbij helpen. Wij richten ons op het vinden van een juiste balans tussen belasting en belastbaarheid, leren omgaan met cognitieve problemen en geven praktische adviezen om activiteiten zo zelfstandig mogelijk te kunnen uitvoeren.

Diëtiek

Heeft u te kampen met een verstoorde voedingstoestand? Veel voorkomende atypische klachten zijn misselijkheid, braken, diarree, hevige buikpijn en reuk- en smaakverlies. Deze klachten verstoren de voedselinname en hebben negatieve invloed op de voedingsstoffenbalans. Samen met u wordt er een gepersonaliseerd dieetplan opgesteld.

Vergoeding

De huisarts of medisch specialist geeft een verwijzing voor COVID-19 revalidatie als hij vaststelt dat u deze zorg nodig heeft. Het is per persoon verschillend hoeveel zorg én welke zorg er nodig is. Het is niet noodzakelijk dat u positief bent getest op het coronavirus. Het is ook niet noodzakelijk dat u opgenomen bent geweest in het ziekenhuis. Er is wel een maximum gesteld aan het aantal behandelingen waarvoor vergoeding geldt:

  • Fysiotherapie: maximaal 50 behandelingen
  • Ergotherapie: maximaal 10 uur
  • Diëtetiek: maximaal 7 uur

De maximale periode van behandeling is 6 maanden. De behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering, hiervoor geldt dat eerst uw eigen risico wordt aangesproken.

Alleen in uitzonderlijke gevallen kan iemand verwezen worden voor nog een behandeltermijn van maximaal 6 maanden. Dit is ter beoordeling van de medisch specialist. Wanneer er door de medisch specialist na 6 maanden blijvende schade is vastgesteld waarvoor paramedisch behandeling aangewezen lijkt, kan hij een verwijzing geven voor een 2e behandeltermijn.

Wilt u zich aanmelden voor de corona revalidatie? Neem contact op met GO! Fysiotherapie

Covid 19 revalidatie FB post