• GO_reportage_Corine Zijerveld Fotografie(c)2021_CZF0879
    Altijd snel
    geholpen!

Ouderen zijn het meest bang voor dementie

Ouderen zijn het meest bang voor dementie.

Uit recent onderzoek blijkt dat ouderen dementie als grootste angst zien voor de toekomst. Volgens de ouderen is het een beangstigend idee dat je niet meer de controle hebt over bepaalde dagelijkse handelingen en moeite hebt met het herkennen van bekende (bijvoorbeeld partner en (klein)kinderen).

Hoe reëel is deze angst en hoeveel ouderen krijgen te maken met dit ziektebeeld?
Alzheimer Nederland schat dat er in 2014 260.000 Nederlanders waren met een vorm van dementie. Dementie neemt sterk toe naarmate de leeftijd toeneemt, van 10% bij mensen boven de 65 jaar en ruim 20% bij mensen boven de 80 jaar tot 40% bij mensen boven de 90 jaar.

70% van de mensen die lijden aan dementie heeft de ziekte van Alzheimer. Dit is hiermee ook de meest voorkomende vorm van dementie. Bij de ziekte van Alzheimer hoopt een bepaald eiwit zich op bij de zenuwen van de hersenen. Dit eiwit gaat zich kluwen, deze maken de verbindingen tussen de zenuwcellen en de zenuwcellen stuk. Het brein wordt aangetast.

Een van de eerste symptomen die zich voordoen bij de ziekte van Alzheimer zijn klachten rondom het geheugen (herinneren van namen, verjaardagen, afspraken etc). Andere symptomen waar mensen met de ziekte van Alzheimer mee te maken krijgen zijn; taalstoornis, visueel-ruimtelijke stoornis, verstoorde tijdsbeleving, agnosie (stoornis in herkennen van geluid en voorwerpen), apraxie (stoornis in dagelijkse handelingen), karakter veranderingen maar ook stemmingswisselingen en/of depressie.

Naast de ziekte van Alzheimer zijn er nog andere vormen van dementie. Dementie kan ook ontstaan na een herseninfarct (vasculaire dementie) maar ook bij andere aandoeningen zoals bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson of Huntington.

Dementie is een lastig ziektebeeld om te diagnosticeren. De eerste klachten zullen niet gelijk herkend worden als symptomen van dementie. De diagnose dementie wordt gesteld bij ernstige geheugenstoornis en bij minstens een van de bovengenoemde symptomen.

Een welbekend zinnetje luidt; een gezond brein zit in een gezond lichaam. Het is belangrijk om genoeg te bewegen (minimaal 30minuten per dag) en gezond te eten om uw lichaam en brein in goede conditie te houden. Naast bewegen en gezond eten helpt het ook om uw hersenen te blijven uitdagen denk hierbij aan legpuzzels, woordpuzzels, sudoku’s, lezen of kleuren voor volwassenen.

Voor mensen die al dementie hebben heeft Alzheimer Nederland een lijst opgesteld met 100 activiteiten die gedaan kunnen worden om het brein te blijven stimuleren.

Link naar de site van Alzheimer Nederland
http://www.alzheimer-nederland.nl/nieuws/onderzoek/2013/december/100-activiteiten-voor-mensen-met-dementie.aspx