• GO_reportage_Corine Zijerveld Fotografie(c)2021_CZF0879
    Altijd snel
    geholpen!

Etalagebenen deel 1

Etalagebenen is een vaataandoending. De medische term voor etalagebenen is Claudicatio Intermittens. Bij etalagebenen zijn de slagaderen in het been vernauwd. Slagaderen vervoeren zuurstofrijk bloed naar de spieren in de benen. Tijdens het lopen hebben de beenspieren extra zuurstof nodig. Als iemand met etalagebenen een stukje gaat lopen krijgen de beenspieren te weinig zuurstof door de nauwe slagader, hierdoor ontstaan klachten zoals; kramp, doof gevoel of pijn. Bij sneller lopen of een helling oplopen krijgt iemand met etalagebenen sneller klachten (de spieren hebben meer zuurstof nodig). In een koude omgeving zijn de klachten ook sneller aanwezig, dit komt omdat de bloedvaten samentrekken door de kou. Als iemand met etalagebenen even rust tijdens het lopen komen de spieren tot rust, door de bloedstroom wordt het zuurstof weer aangevuld. Hierdoor verdwijnen de klachten.
De naam etalagebenen is ontstaan doordat mensen met deze klachten even in de etalage keken om de klachten te verminderen (de spieren herstelde) en vervolgens weer een stukje doorliepen.
Mensen met etalagebenen hebben een vergrootte kans op andere hart- en vaatziekte, denk hierbij aan een hartinfarct of een beroerte. Er zijn verschillende factoren die een verhoogt risico geven op vernauwing van de bloedvaten zijn; roken, hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol, suikerziekte, reuma, stress, overgewicht en te weinig lichaamsbeweging.

Herkent u zich in het hierboven beschreven klachtenbeeld dan moet u contact opnemen met uw huisarts. Uw huisarts of de specialist (vaatchirurg) kan vast stellen of er inderdaad sprake is van Claudicatio Intermittens. Zij stellen de diagnose via een bloeddruktest aan uw arm en enkel. De arts beslist samen met u wat de beste interventie is. De mogelijkheden zijn bijvoorbeeld; looptherapie, dotteren of een stent. Uit recent onderzoek is gebleken dat looptherapie de meest succesvolle interventie is met de minste risico’s. In deel 2 van deze blog gaan we verder in op de looptherapie.

gezond    licht    vernauwd
Afbeelding. 1. Gezonde slagader, 2. Licht vernauwde slagader, 3. Vernauwde slagader.